சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை சத்திர சிகிச்சைக்கூடம் – செயற்திட்டம்

For English Version – Click HERE திட்டத்தின் நோக்கம் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் உள்ள அவசர சத்திர சிகிச்சை பிரிவை ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு உதவுவதே இந்த திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம் ஆகும். ஏற்கனவே கட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு மாடி கட்டிடத்திற்குள் அவசர சத்திர சிகிச்சை பிரிவை ஆரம்பிப்பிதன் மூலம் மருத்துவமனையில் தற்போது வழங்கப்படும் சேவைகளுடன் இதனையும் ஒன்றிணைக்க முடியும். இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் உலகின் பல பகுதிகளிலும் கிளைகளை நிறுவிய…

Project: Operating Theatre for Our Chavakachcheri Base Hospital

தமிழில் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்க Project Objectives The objective is to support the buying of equipment needed to establish the Operating Theatre at Chavakachcheri Base Hospital. The Operation Theatre will be established within the two-storey building already built, and will become part of the services offered at the hospital. The Thenmaradchi Development Association (TDA), a…

Free On-Line English Teaching from UK

TDA UK has initiated a Free English Teaching session for students and adults who wanted to improve English listening, reading, speaking and grammar skills in collaboration with TDA local team. Free English class was advertised in the local media, requesting interested students and adults to register. There were more than 600 people expressed their interest…

Education Scholarship Program Kicked-Off with 24 Studentships

High performing but economically disadvantaged 24 students from Thenmaradchi schools were selected and provided studentship for 12 months to continue their education. TDA supported program was praised by parents and teachers. Students from 7 different schools were identified for this year’s studentship program. TDA is looking for sponsors to extend the program for further students.…

TDA Launches Thenmaradchi Education Fund (TEF)

The TDA UK and branch Organisations are launching a new fund called the Thenmaradchi Education Fund (TEF) to support talented Thenmaradchi students and those who cannot afford to continue their education. After discussions with the Education department and School principals in Thenmaradchi, the TDA has identified many young talented students that have dropped out of…

Support for Pre-Schools in Thenmaradchi

As part of TDA’s Educational and Skill Development Program, TDA supports Pre-Schools in Thenmaradchi. Currently TDA funds Allarai Pre-School and Kalvayal Pre-School to improve their educational programs. TDA envisions a good pre-school education develops a good foundation for their secondary and higher education. Allarai Pre-School Project:     Kalvayal Pre-School Project: